Główna » Procedury obowiązujące w szkole

Procedury obowiązujące w szkole

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w SP 3

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PRZEJAWÓW DEMORALIZACJI I ZACHOWAŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

 

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress