Główna » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

działająca przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich

w Kołobrzegu

  rok szkolny 2021/2022

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:  p. Aleksandra Krupop

Z-ca Rady Rodziców:                     p. Ewelina Cybula

Sekretarz Rady Rodziców:             p. Karolina Klewicka

Skarbnik Rady Rodziców:              p. Emilia Szymańska

Członkowie:                                   

                                                       p. Aneta Woźniak

                                                       p. Joanna Sadowska

                                                       p. Karolina Łupkowska

                                                       p. Aleksandra Siwy

                                                       p. Dorota Nowakowska

                                                       p. Anna Lewandowska

                                                       p. Henryka Smalera

                                                       p. Tadeusz Jończyk

Komisja Rewizyjna:                       

                                                       p.  Katarzyna Sterczyńska

                                                       p. Sylwia Kożurno – Korgól

                                                       p. Anna Wychowałek

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy kierować :

Bank Spółdzielczy w Białogardzie o/Dygowo

Ul. Źródlana 5a

78-100 Kołobrzeg

15 8562 0007 0060 0021 3000 0010

Kontakt z Radą Rodziców poprzez adres e-mail radarodzicow@sp3kg.pl

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do skarbników klas, aby po wpłacie składek na konto bankowe przesyłali informacje, na adres e-mail radarodzicow@sp3kg.pl,o ilości osób wpłacających z zaznaczeniem klasy oraz o przypadkach uiszczenia składki u rodzeństwa.

 

 

 

 

 

 

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress