Główna » Pedagog

Pedagog

Pedagog szkolny – mgr Agata Brzezińska

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

9.00             –       14.00

przerwa 11.40 – 12.40 (zajęcia logopedyczne)

Wtorek

12.30           –       16.30

Środa

11.00             –       16.00

przerwa 14.30 – 15.30 (zajęcia logopedyczne)

Czwartek

12.00             –       16.00

Piątek

9.00             –       13.00

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

1.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2.Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3.Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4.Chcesz podzielić się swoją radością sukcesem.

5.Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.

6.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą , z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

niepowodzeń szkolnych;

– określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do

rozpoznawanych potrzeb;

– organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

– podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do

uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

– wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

– planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz

uczniów, rodziców i nauczycieli;

– działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania , o których mowa są realizowane we współpracy z:

– rodzicami

– nauczycielami

– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

– poradniami specjalistycznymi

– innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia integracyjne (realizowane w ramach zajęć szkolnych );

– zajęcia profilaktyczne (dotyczące bezpieczeństwa nałogów );

– porady dla uczniów;

– porady, konsultacje dla rodziców;

– porady i konsultacje dla nauczycieli;

– wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych;

– podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Telefony zaufania i wsparcia:

Telefony zaufania czynne 24 h na dobę.

Dla dzieci i młodzieży:

116 111 – pomagamy poradzić sobie ze sprawami trudnymi.

Dla osób doświadczających przemocy:

801 120 002 – niebieska linia.

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego:

800 702 222 – fundacja ITAKA.

Kołobrzeskie Stowarzyszenie KROPKA:

600 964 749 – Małgorzata,

600 234 672 – Marta,

794 713 795 – Ania, Olek,

513 442 515 – Agnieszka,

887 887 089 – Magda,

501 727 181 – Kasia,

534 794 777 – Kamila,

Pozostała pomoc specjalistyczna:

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym:

116 123 – poniedziałek- piątek: 14.00-22.00.

Policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

800 120 226 – poniedziałek-piątek: 9.30-15.30.

Rzecznik Praw Obywatelskich:

800 676 676 – poniedziałek-piątek: 8.00-16.00.

Poszukiwanie osób zaginionych:

116 000 – poniedziałek-piątek: 13.00-17.00, sobota i niedziela 11.00-13.00.

Ogólnopolski telefon zaufania „Narkotyki – Narkomania”:

801 199 990 – codziennie: 16.00-21.00.

Telefon zaufania „Uzależnienia behawioralne”:

801 889 880 – codziennie: 17.00-22.00.

Telefon zaufania dla osób po stracie bliskich:

800 108 108 – poniedziałek- piątek: 14.00-22.00,

800 111 123 – poniedziałek- piątek: 12.00-18.00.

Bezpłatne  numery   pomocowe

  • Telefon Zaufania Młodych – 22 484 88 04

( dla dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych)

Czynny od poniedziałku  – do soboty  11 :00  –  21 :00

  • Telefon Pogadania  –  800  012  005

Czynny codziennie 12 :00 – 20 :00

  • Tumbo Pomaga pomóc dzieciom i młodzieży w żałobie  – 800 111 123

( dla dzieci i młodzieży)

Czynny od poniedziałku – do piątku  12 :00 – 18 :00

  • Antydepresyjny telefon  zaufania  – 22 484 88 01                   

(dla dzieci, młodzieży, dorosłych)

Czynny  od poniedziałku – do piątku 15 :00 – 20 :00

Całodobowe  bezpłatne numery pomocowe

Dziecięcy Telefon  Zaufania  Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212

Telefon Zaufania  dla Dzieci  i  Młodzieży – 116 111

 Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – 112

 

 

 

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress