Główna » Informacje

Informacje

Zapisy do klasy I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu  
serdecznie zaprasza Państwa do szkoły w celu zapisania dzieci do klasy I. 
Zapisy do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu odbywać się będą od 01 lutego 2021r. do 19 lutego 2021r. w godzinach 8 00 – 15 00 w sekretariacie szkoły.  
INFORMACJA
Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w 2014r., które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązku szkolnego.
Rodzice dziecka zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej w obwodzie szkolnym, w którym dziecko mieszka. 
Obwód Szkoły Podstawowej nr  3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu dla klasy I obejmuje ulice:
Armii Krajowej, Brzozowa, Budowlana, Drzymały, Dubois, Giełdowa, Graniczna, Gierczak, Katedralna, Kilińskiego, Łopuskiego od nr 1 do nr 28, Mariacka, Narutowicza, Park 18 Marca, Plac 18 Marca, Plac Przybylskiego, Plac Ratuszowy, Ratuszowa, Rzeczna, Skwer Pionierów, Skwer 750-lecia, Skwer Miast Partnerskich, Strzelecka, Sybiraków, Uczniowska,
Unii Lubelskiej (od nr 1 do nr 12, od nr 13 do nr 18, od nr 20 do nr 28 parzyste, od nr 31A do nr 31C, od nr 33A do nr 33C), Aleja św. Jana Pawła II (od nr 7 do nr 9, od nr 27 do nr 38), Wąska, Waryńskiego.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się wirusem COVID19 informujemy,
że:
– zapisy odbywają się bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach 8 00 – 15 00 ,
– wejście do szkoły od strony ulicy Łopuskiego,
– w celu zapisania dziecka, do szkoły przychodzi rodzic/opiekun, bez osób towarzyszących, bez dziecka,
– na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk,
– w sekretariacie szkoły przebywać może tylko jeden rodzic/opiekun zapisujący dziecko,
– dla sprawniejszego przebiegu zapisu, bardzo prosimy (w miarę możliwości) o wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie potrzebnych dokumentów (dokumenty w załączniku),
– wraz z wydrukowanymi dokumentami proszę przynieść odpis aktu urodzenia i pesel dziecka lub dowód osobisty dziecka (do wglądu).

Terminarz rekrutacji dla dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły
Podstawowej nr 3:
– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 01 – 19.02.2021r.
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych 01.03.2021r.
– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – złożenie oświadczenia woli 01-08.03.2021r.
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12.03.2021r.

Załączniki dla rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:
Zgłoszenie-wniosek
Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły
Informacja o zajęciach religii
Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załączniki dla rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:
Zgłoszenie-wniosek 
Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły 
Informacja o zajęciach religii 
Oświadczenie o rodzeństwie
Oświadczenie o miejscu pracy
Oświadczenie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej

 

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress