Główna » Logopeda

Logopeda

Logopeda – p. Olga Boroń

Godziny pracy logopedy szkolnego

Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek 8.55 – 13.35
wtorek 8.00 – 12.30
środa 8.00 – 11.35
czwartek 8.00 – 10.35
piątek 8.00 – 10.35


plan pracy logopedy w semestrze II roku szkolnego 2020/2021- plik OpenOffice

W ramach opieki logopedycznej realizowane są następujące działania:

  • Diagnostyczne.
  1. Przesiewowe badanie artykulacji uczniów kl. I-III
  2. Indywidualne badanie diagnostyczne.
  3. Badania Przesiewowe Mowy Programem Multimedialnym „Mówię” – uczniowie objęci terapią logopedyczną.
  • Terapeutyczne.

Każdy uczeń objęty jest indywidualnym programem oddziaływań terapeutycznych dostosowanym do indywidualnych  potrzeb i  możliwości, wynikającym z badań diagnostycznych, obserwacji czy też z zaleceń psychologiczno-pedagogicznych. W szczególności realizowane są:

1. Ćwiczenia oddechowe.

2. Ćwiczenia fonacyjne.

3. Ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy.

4. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.

5. Ćwiczenia artykulacyjne.

6. Ćwiczenia językowe.

  • Profilaktyczno-edukacyjne.

Prowadzono są konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci objętych terapią, których celem  jest wyjaśnianie istoty problemów dziecka a także pozyskiwanie ich do współpracy nad poprawą artykulacji w warunkach domowych. W uzasadnionych przypadkach wskazuje się rodzicom potrzebę konsultacji specjalistycznych tj. ortodontycznych, laryngologicznych lub też poszerzonej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Wymieniane są spostrzeżenia i uwagi na temat kierunków pracy z uczniem i jej efektów z kadrą pedagogiczną tutejszej szkoły.

logopeda

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress