Główna » Bez kategorii

Wizja i Misja Szkoły

Autor: administrator dnia 14 listopada 2011 Brak komentarzy

Specyfiką naszej szkoły jest jej położenie w centrum 50-tysięcznego miasta uzdrowiska leżącego przy ujściu rzeki Parsęty do Bałtyku. To morski port handlowy, rybacki i wojenny. Od dawna przyciąga tysiące turystów krajowych i zagranicznych jakością wód kąpieliska, czystym powietrzem, urokiem plaż, klimatem i zielenią. W otoczeniu szkoły znajduje się wiele pomników przyrody, unikalnych drzew i krzewów.

Nadane Szkole w 1974 roku  imię Marynarzy Polskich czyni całą społeczność szkolną spadkobiercami tych wszystkich wartości, które ściśle wiążą się z pełnymi odwagi, poświęcenia i postawami i czynami Ludzi Morza.

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą uczącą się, zarządzającą wiedzą. Proponujemy każdemu uczniowi różnorodną ofertę edukacyjną, przekazywaną w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Zapewniamy wysoką jakość i skuteczność kształcenia zorientowanego na potrzeby współczesnego świata. Pielęgnujemy tradycje morskie oraz upowszechniamy zdrowy tryb życia i działania na rzecz społeczeństwa, środowiska.

MISJA SZKOŁY

–        Uczymy dzieci jak się uczyć, w sposób aktywny z naciskiem na samodzielne i odpowiedzialne uczenie się. Zapewniamy zdobycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do dalszej nauki i w życiu.

–        Poprzez różnorodne formy nauczania i spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych stwarzamy warunki do rozwijania osobowości, poczucia własnej wartości i zainteresowań.

–        Wychowujemy w oparciu o uniwersalne wartości etyczne i moralne, w tym wartości narodowe i tradycje regionalne. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje.

–        Promujemy zdrowy styl życia poprzez organizowanie wycieczek turystycznych, lekcji w terenie, zielonych szkół, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

–        Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, twórczą, otwartą na nowe trendy w procesie nauczania i wychowania oraz odpowiednią bazę dydaktyczną i lokalową.

–        Tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną, wolną od agresji, przemocy, wulgaryzmu oraz uzależnień.

–        Posiadamy skuteczny system diagnozy potrzeb rozwojowych dziecka oraz stwarzamy warunki umożliwiające korektę deficytów rozwojowych.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress